Zgłoszenie

Co zrobić, żeby przystapić do Programu?

Wypełnij formularz i dokonaj wstepnego zgłoszenia, na podany adres email zostanie wysłany email w którym otrzymasz wszystkie niezbędne informacje i dokumenty. Przed wypełnieniem formularza on-line, przeczytaj Zasady uczestnictwa

  /

Oświadczam, iż pracownicy zgłaszani do projektu w ramach zajmowanych stanowisk zajmują się lub w najbliższej przyszłości będą zajmować się działaniami związanymi z marketingiem internetowym i prowadzeniem działalności firmy w sieci.


Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego zaświadczenia luba zatajenia prawdy, niniejszym oświadczam, że wszystkie przedstawione przeze mnie dane są zgodne z prawdą.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych / instytucjonalnych przez Fundację Obserwatorium Zarządzania w zakresie realizowanych zadań regulowanych w umowie dotyczącej realizacji projektu „Profesjonalny Menedżer E-biznesu” o numerze UDA-POKL.02.01.01-00-015/09 z dnia 27.10.2009r., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późn. Zmianami).

* Organizator zapewnia nocleg z pierwszego na drugi dzień szkolenia dla osób dojeżdżających powyżej 100 km do miejsca szkolenia.Profesjonalny Menedżer E-biznesu
Organizator
Fundacja Obserwatorium Zarządzania
Realizator Projektu:
Fundacja Obserwatorium Zarządzania
ul. Wiertnicza 141 | 02-952 Warszawa
email: pme@obserwatorium.pl
tel.: +48 22 331 44 66 | fax.: +48 22 331 44 66