Organizator

Fundacja Obserwatorium Zarządzania

Fundacja Obserwatorium Zarządzania jest organizacją non-profit, zajmującą się problemami edukacji ekonomicznej społeczeństwa i biznesu.

W ramach działań Obserwatorium realizowane są projekty badawcze, programy certyfikacyjne dla firm oraz indywidualne programy certyfikacyjne dla praktyków różnych obszarów biznesowych organizacji. Obserwatorium Zarządzania jest organizatorem i partnerem projektów, w tym również seminariów i konferencji, związanych z zagadnieniami strategii prowadzenia biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania kapitałem ludzkim, klimatu i kultury organizacji, nowych mediów oraz technologii w biznesie i edukacji, marketingu internetowego i prowadzeniu biznesu w sieci, przedsiębiorczości i innych.

Wśród projektów badawczych prowadzonych przez Obserwatorium Zarządzania szczególne miejsce zajmuje realizowane od kilku lat coroczne badanie w obszarze e-biznesu. Badanie towarzyszy projektowi @rewolucja biznesu, którego celem jest pokazanie praktycznych aspektów biznesowego podejścia do działań marketingowych i sprzedażowych prowadzonych w internecie poprzez zbadanie oceny i pomiaru stopy zwrotu z zaplanowanych i przeprowadzonych działań biznesowych.

Obserwatorium od kilku jest również organizatorem Programu Certyfikacyjnego Użyteczna Strona. Program został zbudowany na bazie doświadczenia polskiego i międzynarodowego partnerstwa wiodących firm badawczo-konsultingowych. Jest to program diagnozy serwisów internetowych w oparciu o 10 wskaźników Jakoba Nielsena. Po przeprowadzaniu badania Indeksu Użyteczności firma otrzymuje szczegółową ocenę oraz raport, który m. in.: umożliwia usprawnienie użyteczności serwisu, diagnozuje mocne aspekty, i określa te, które wymagają doskonalenia oraz wskazuje stan obecny i kierunki jego dalszego rozwoju. Serwisy, które otrzymują pozytywny wynik badania w formie Indeksu mają prawo posługiwania się Godłem „Użyteczna Strona” przez okres 1 roku.

Fundacja Obserwatorium Zarządzania reprezentuje w Polsce międzynarodowe organizacje zrzeszającą profesjonalistów w obszarze szkolenia i doradztwa: American Society for Training and Development (ASTD www.astd.org) oraz International Federation of Training and Development Organisations (IFTDO www.iftdo.net). Współpracuje poprzez to z szeregiem biur partnerskich na całym świecie, co pozwala na przenoszenie sprawdzonych doświadczeń z zagranicy i stwarza możliwość udziału w międzynarodowych projektach.
Kontakt:

Agnieszka Żebrowska
Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 314 14 86
Email: wyślij wiadomość

 


Profesjonalny Menedżer E-biznesu
Organizator
Fundacja Obserwatorium Zarządzania
Realizator Projektu:
Fundacja Obserwatorium Zarządzania
ul. Wiertnicza 141 | 02-952 Warszawa
email: pme@obserwatorium.pl
tel.: +48 22 331 44 66 | fax.: +48 22 331 44 66