Dla kogo?

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i ich pracowników sektora firm z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także do osób samozatrudnionych.


W chwili obecnej prowadzona jest rekrutacja dla osób, które ukończyły 45. rok życia i pracują na podstawie umowy o pracę lub są samozatrudnieni.


Program Certyfikacyjny Profesjonalny Menedżer E-biznesu (PME) adresowany jest do menedżerów, specjalistów pionów marketingu i sprzedaży, odpowiedzialnych bezpośrednio za działania związane z marketingiem internetowym i prowadzeniem działalności w sieci (obecnie lub w najbliższej przyszłości).

Projekt obejmie w sumie 300 pracowników z conajmniej 150 średnich i małych firm oraz 50 samozatrudnionych i mikro przedsiębiorstw. Co najmniej 40% (120 osób) będą stanowić uczestnicy w wieku powyżej powyżej 45 roku życia i jednocześnie kobiety będą stanowić co najmniej 55% (165 osób) uczestników projektu.

Kryteria dostępu do Projektu Profesjonalny Menedżer E-biznesu:

wielkość firmy (małe lub średnie przedsiębiorstwo),
rola pracownika w firmie (praca na stanowisku obejmująca działania związane z marketingiem internetowym i prowadzeniem działalności w sieci),
wpłata kwoty wkładu własnego (wyłącznie w formie pieniężnej).

Pracownicy przedsiębiorstw, które spełnią kryteria dostępu, zostaną uczestnikami Programu Profesjonalny Menedżer E-biznesu. W przypadku większej ilości zgłoszeń spełniających kryteria, decyduje ich kolejność.Kontakt:

Agnieszka Żebrowska
Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 314 14 86
Email: wyślij wiadomość

 


Profesjonalny Menedżer E-biznesu
Organizator
Fundacja Obserwatorium Zarządzania
Realizator Projektu:
Fundacja Obserwatorium Zarządzania
ul. Wiertnicza 141 | 02-952 Warszawa
email: pme@obserwatorium.pl
tel.: +48 22 331 44 66 | fax.: +48 22 331 44 66